top of page

Tầm cỡ Huyền thoại

Giải thưởng “Kiến trúc sư của năm” được tổ chức lần đầu tiên

-Tạp chí Golf Digest-

 

Các sân golf xếp hạng 3 trong “100 sân golf tốt nhất của Mỹ”

-Tạp chí Golf Digest-

 

“Sân golf mới tốt nhất của Mỹ” 3 năm liên tục – Chưa có tiền lệ

-Tạp chí Golf Digest-

 

4 lần đoạt giải thưởng thưởng 

“Sân golf mới tốt nhất”- Kiến trúc sư đoạt nhiều giải thưởng nhất kể từ năm 1997.

-Tạp chí Golf Digest-

 

 

 

The Club at Black Rock

Coeur D'Alene, Idaho

Fossil Trace Golf Club

Golden, Colorado

“Một trong những kiến trúc hàng đầu của Thiên niên kỷ mới”

-Golf Magazine-

 

Các sân golf xếp hạng 3 trong “100 sân golf cộng đồng hàng đầu của Mỹ”

-Tạp chí Golf Digest-

 

Các sân golf xếp hạng 4 trong “100 sân golf hàng đầu của Mỹ: Hiện đại”

-Tạp chí Golf Digest-

 

Các sân golf xếp hạng 4 trong “100 sân golf hàng đầu bạn có thể chơi”

-Golf Magazine-

bottom of page