top of page

Bằng một gói thiết kế hết sức chi 

tiết và sự quan tâm cá nhân trong giai đoạn thi công,  

Jim Engh Design đã có thể tạo ra 

các sân golf đoạt giải với chi phí khiêm tốn. 

Anchor 67

Các dự án hiệu quả chi phí 

“Khả năng kết hợp hồ sơ thiết kế tỉ mỉ và hiệu quả chi phí với sự sáng tạo táo bạo đã 

giúp Engh trở thành một trong những kiến trúc sư được săn đón tại Mỹ.”

- The Golfer Magazine –

Trước khi thi công

Trong khi thi công

Hồ sơ thi công

Anchor 68

Quy trình của Jim Engh Design

Sau khi thi công

bottom of page