top of page

Tầm nhìn sáng tạo 

Sử dụng các công cụ thiết kế cổ điển là giấy và bút. 

Jim tự tay thiết kế mọi chi tiết của 

từng dự án Jim Engh Design. 

Sử dụng các công cụ thiết kết hiện đại được máy tính hỗ 

trợ, Mitch chuyển tầm nhìn thiết kế vào một gói thi công hiệu quả. 

Đội ngũ sáng tạo là lý do các dự án của Jim Engh Design 

nổi tiếng nhờ sự sáng tạo có một không hai, 

chi phí xây dựng hiệu quả, 

và đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá nhất trong ngành 

trong suốt 24 năm qua.

bottom of page